Projektbeskrivning

A får felaktigt transkriberad ålder vid ankomsten. Hen har som stöd för att bevisa sin identitet och ålder ett foto av Koranen där födelsedatum är inskrivet, vaccinationskort från Iran med namn och födelsedatum, intyg från lärare, läkare och skolpersonal. Migrationsverket skriver ändå upp åldern. Vid en medicinsk åldersutredning två år efter ankomst befinns A vara 18 år, vilket är logiskt då hen var 16 vid ankomst enligt egna uppgifter. A får avslag.