Projektbeskrivning

A är föräldralös, uppvuxen i Iran med farbror och vet bara sin ålder ungefärligt. A sitter 10 månader i grekiskt fängelse men släpps efter en medicinsk åldersutredning som visar att A är minderårig. Ankommer till Sverige augusti 2014 och uppger sin ålder till 13­14. Erbjuds genomgå medicinsk åldersbedömning i Sverige samt språktest. A och det offentliga biträdet är positiva men någon kallelse kommer aldrig. Intyg från socialtjänst och familjehem stöder A:s uppgifter. Migrationsverket skriver ändå upp A:s ålder och A får avslag.