Projektbeskrivning

A kommer till Sverige 2015. I Grekland är valet att hamna i förvar eller ljuga om sin ålder. Under asylintervjun anger A sin rätta ålder men Migrationsverket skriver in den i Grekland uppgivna åldern vilket är 3,5 år högre än A uppger. A är på intet sätt iögonfallande äldre än hen uppgett. Den ålder som bestäms vid asyltillfället är inte möjlig att ändra förrän i samband med överklagande av asylbeslut. Detta förfarande har gjort att A berövats skolgång samt alla möjligheter till stöd av god man. A får avslag.