Projektbeskrivning

A kommer till Sverige 2014 och uppger födelseår 2000 och åldern 15. Enligt gregoriansk kalender är uppgifterna rimliga. Men vid ankomsten registreras A som 16. I Bulgarien har myndigheterna registrerat A som född 1996 utan
att fråga A om ålder. I Ungern var A registrerad som född 2002 och enligt A blev A inte heller där tillfrågad om sin ålder. Migrationsverkets handläggare skriver upp A till 18 utan att ha träffat A och A får avslag. Vid överklagan av beslutet har medicinska intyg och analyser från Överläkare Barbro Westberg vid drottning Silvias barnsjukhus, Petter Mostad, docent i forensisk statistik, Forodonts Håkan Mjörstad som tidigare arbetat för Rättsmedicinalverket samt lärare och en rektor, inkommit med intyg om att A är så gammal som A säger. Migrationsdomstolen väljer att tillmäta handläggaren som aldrig träffat A större tillförlitlighet i åldersfrågan än ovan samlad professionell kunskap.