Projektbeskrivning

A blir feltranskriberad vid ankomst, blir ett halvår yngre. Under en tid när Advokatsamfundet avråder från medicinsk åldersutredning och ingen ifrågasätter A:s ålder görs ingen sådan vilket senare vänds mot A som skrivs upp i ålder. En åldersutredning beställs hos Forodont trots att Migrationsverket själva stoppat denna typ av undersökningar. Migrationsdomstolen tar ändå fasta på resultatet av utredningen som med 58% sannolikhet visar att A är över 18 år. Intyg från lärare, rektor, psykolog och familjehemsföräldrar avfärdas och tvivelsmålets fördel åsidosätts. A får avslag.