Projektbeskrivning

A har haft ett oengagerat ombud och har vid flera tillfällen blivit blivit feltolkad. Har upprepade gånger försökt korrigera feltranskriberad ålder men Migrationsverket har inte ändrat i sin databas. På beslutssamtal ändras A:s ålder och sammanfaller nu med beslutsdatum. A blir åldersuppskriven med tre månader. Ur beslutet: ”Ditt födelsedatum ändras därför från 1999­03­14 till 1999­01­20, det vill säga att ditt födelsedatum ändras så att du är vuxen vid beslutsdatumet”. A får avslag.