Projektbeskrivning

A som levt som flykting sedan ett och ett halvt års ålder skrivs upp från 16 till 18 med stöd av medicinsk ålders­ bedömning, röntgen av knä och tänder. A bedöms ligga i tredje gruppen, alltså den där Rättsmedicinalverket anger att att sökanden möjligen är under 18 år. Migrationsverket gör en egen bedömning av utlåtandet och beslutar att A är 18 år eller äldre. Man tar i beslutet ingen hänsyn till intyg från socialsekreterare med 12­årig erfarenhet av arbete med ungdomar i åldern 12­14 år, HVB­hemspersonal med 38 års erfarenhet av arbete inom psykiatrin och lärare med 20 års erfarenhet. Ingen av dessa intygsgivare betvivlar A:s uppgivna ålder. Migrationsverket menar att intygen bygger på sociala observationer och saknar vetenskaplig grund. A som antagits på fordonsteknisk linje på gymnasiet kan i och med Migrationsverkets beslut inte använda sig av den nya gymnasielagen för att få tillfälligt uppehållstillstånd.