Projektbeskrivning

Migrationsverket begär in underlag avseende asylsökandens identitet och ålder från socialtjänsten. Begäran ställdes
till fel socialtjänst; den felaktiga socialtjänsten skickar in ett intyg trots att de saknar kännedom om A. Ur domen: ” Socialsekreterare XXX har i en skrivelse uppgett att det inte finns något i socialtjänstens dokumentation som kan vara av betydelse för åldersfrågan i ditt ärende. Migrationsverket bedömer att socialtjänstens utlåtande inte kan ligga till stöd för din uppgivna ålder”. A skrivs godtyckligt upp i ålder och får avslag.