Projektbeskrivning

A skrivs upp i ålder med ett år efter att personal på boendet påstår sig ha hört A uttrycka att hen har annan ålder samt att detsamma hörts på skolan. Skolledningen reagerar kraftigt på boendepersonalens påståenden och polisanmäler för förtal. Migrationsverkets åldersuppskrivning kvarstår, helt grundad på hörsägen. A förlorar platsen på boendet och sover i parker hellre än flyttar till Migrationsverkets förläggning då A är livrädd för vuxna män. Suicidal. A får avslag.