Projektbeskrivning

A uppger sig vara född 2001 vid asylintervju och placeras i familjehem pga sin låga ålder. A lider av stark PTSD och trauma och har mycket svårt att tala vid utredningssamtalet. Migrationsverket skriver godtyckligt upp A:s ålder med tre år. A får avslag och förlorar sin gode man.