Projektbeskrivning

A genomgår medicinsk åldersbedömning 2016 och bedöms vara 16 år så som A själv uppgivit. På intervju i juni 2017 vill handläggare att A ska genomgå en ny medicinsk åldersbedömning.