Tolkar #27

2019-11-09T17:45:59+00:00

A har vid två utredningstillfällen bristfällig tolkning. Till exempel frågar handläggaren A som är idrottare hur länge A idrottat. När A svarar 1,5 år översätter tolken 7,5 år. Efter klagomål på tolken avviker denne efter halva intervjun. Beslut om avslag grundas på att asylberättelsen inte är tillräckligt detaljrik för att bedömas som trovärdig.

Tolkar #26

2019-11-09T17:45:38+00:00

A har förberedande samtal med ombud och tolk inför asylintervjun. Tolken talar besläktat språk men inte samma språk. A som är duktig på svenska märker att tolkens översättningar blir fel och vill då fortsätta detta viktiga samtal på svenska. Tolken blir mycket arg, A blir rädd och samtalet fortsätter med usel tolkning.

Tolkar #25

2019-11-09T17:40:49+00:00

Tolkningen vid intervju är av så låg kvalitet att den borde avbrutits. A har inte informerats om den rättigheten. Varken ombud eller handläggare inser att tolken inte talar tillräckligt bra svenska för att klara sitt uppdrag. Protokollet är obegripligt. A och ombudet tillbringar många timmar med att försöka reda ut begreppen men A känner trots [...]

Tolkar #24

2019-11-09T17:40:49+00:00

Vid ankomst feltranskriberas A av persisk tolk och får födelseår 1998 istället för 2000. A uppmärksammar genast detta, protesterar och får inom en timme hjälp av afghansk tolk som översätter födelsetiden rätt samt översätter A:s protester. Personal svarar då att när A inkommer med taskira kommer det att ändras annars står den persiska tolkens transkribering [...]

Tolkar #23

2019-11-09T17:40:50+00:00

Två syskon registreras med 6,5 månaders åldersskillnad vid ankomst. God man försöker rätta till det men Migrations­ verket säger att det får vara så länge. Konsekvensen blir att det äldre syskonet fyller 18 sex månader innan sin riktiga födelsedag och de skiljs åt då hen inte får bo på HVB­hemmet längre. Genom frivilliga hittas en [...]

Tolkar #22

2019-11-09T17:40:50+00:00

Tolken översätter så dåligt att god man känner sig tvingad att avbryta på fler ställen, rättar tolken alternativt förklarar för ungdomen vad tolken sagt

Tolkar #21

2019-11-09T17:40:50+00:00

Vid asylutredningen översätter tolken så grovt fel att både god man och ombud bryter in fler gånger. Handläggaren reagerar inte på den usla tolkningen. Exempel: ”Om jag blir återsänd till Afghanistan kommer jag att bli dödad”. Översättning: ”Ni kommer att få skicka min döda kropp till Afghanistan om ni utvisar mig. Då dödar jag mig [...]

Tolkar #20

2019-11-09T17:40:50+00:00

Asylintervju där tolken saknar nödvändiga språkkunskaper. A har själv lärt sig god svenska sedan ankomsten. Om A inte hört och förstått tolkens misstag hade det haft förödande inverkan på A:s berättelse. Efter en stund ger handläggaren upp tolken. Resten av intervjun, 40 minuter, utförs på svenska.

Handläggare, beslutsfattare och domstolar #25

2019-11-09T17:41:14+00:00

Under utredningen talar handläggaren om att inga åtgärder krävs i åldersfrågan. Under processen tillsätts ny utredare och ny beslutsfattare. Det har aldrig föreslagits någon åldersutredning från Migrationsverket; på uttrycklig fråga från ombud har handläggare sagt att det ej är aktuellt. I beslutet står ”att [A] inte vill medverka till medicinsk ålders­ bedömning [...]”. A skrivs [...]

Till toppen