Loading...
Frågor & Svar2018-02-26T11:06:19+00:00
Uppehållstillstånd genom nya gymnasielagen2018-10-29T23:37:28+00:00

En stor andel av de unga som väntat i asylprocessen kommer nu att få ett tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) genom studier på gymnasial nivå. Det innebär att de även kommer att få arbetstillstånd och kan därmed jobba extra, t.ex på helger.

Ungdomarna har inte rätt till boende, varken via Migrationsverket eller kommunen. Boendefrågan är i allra högsta grad akut.

Ungdomarna kommer att erhålla ett försörjningsstöd via socialtjänsten där de bor. Även ett bidrag för boende erhålls från kommunen vilket gör att de kan betala en viss boendekostnad. 3-3500 kr/månaden är de belopp vi blivit informerade om.

Kontakta hej@frivilligafamiljehem.se om du har ett rum att hyra ut.

Jag har inget boende men kan stödja ekonomiskt2018-02-26T11:07:47+00:00

I flera fall kan det vara så att man praktiskt inte har ett sovrum att erbjuda, men man kanske har ekonomin. Och i andra fall är det tvärtom, dvs man har ett sovrum men har inte möjlighet att ta en extra kostnad.

Därför kommer vi att skapa möjligheten för dig som vill bidra ekonomiskt. Kanske är det 100kr/månaden, kanske är det mindre, kanske är det mer.

Du kan hjälpa oss genom Swish: 123 182 3061 eller BG: 5229-1119 ange din ”kommun” som meddelande.

För månadsöverföring: fyll i en intresseanmälan här så kommer vi att kontakta dig

Vem vänder jag mig till om frågor och råd?2018-02-26T11:12:09+00:00

När du väl öppnar upp ditt hem för en ungdomar så kommer du att träffa flera personer som engagerar sig. Du kommer att bjudas in till vår Facebook-grupp där flera frivilliga familjer byter erfarenheter och du har direktkontakt med Frivilliga Familjehem via både e-post och telefon.

Vad händer om ungdomen blir sjuk?2018-10-12T07:03:43+00:00

Som asylsökande och över 18 år så har man rätt till akut läkar och tandvård.

Så här skriver Migrationsverket, bl.a, på sin hemsida:

Rätt till vård
När du ansöker om asyl i Sverige har du rätt till akut sjukvård och tandvård och vård som inte kan vänta. Det är landstinget/regionen som beslutar om vilken vård du kan få…

…Om du blir sjuk eller skadar dig ska du i första hand vända dig till en vårdcentral. I de flesta fall ska du ringa och boka en tid innan du besöker vårdcentralen. Via 1177 Vårdguiden kan du hitta telefonnummer till de vårdcentraler som finns på den ort där du bor. Om du blir akut sjuk och behöver ambulans ska du ringa nödnumret 112.

För akut tandvård ska du gå till Folktandvården eller någon annan tandläkare som landstinget/regionen hänvisar till.

Läs mer här på: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Halso–och-sjukvard.html

Ungdomar med uppehållstillstånd genom den nya gymnasielagen har dock inte rätt till sjukvård, annat än till akut sjukvård. Dessa ungdomar skall liknas med utlandsstudenter.

 

Vad gör ungdomen på fritiden?2017-08-28T14:32:31+00:00

Flera av ungdomarna har redan fritidsintressen och aktiviteter. Väldigt många är med i någon utav kommunens föreningar, kommer på Tillsammans i Åkersberga gemensamma aktiviteter, tränar på gym eller umgås med kompisar. Ungdomarna ska anses som vuxna (de har fyllt 18 år) och ansvarar givetvis för sin egen fritid.

Pratar ungdomarna svenska?2018-10-12T07:04:30+00:00

De allra flesta ungdomar som det rör sig om har varit i Sverige i mellan 2,5 – 3 års tid och har här även gott i skolan. Även fast svenskan inte är helt flytande så gör sig alla förstådda och förstår. Framför allt så utvecklas de varje dag när de får prata svenska och viljan att göra just det är mycket stor.

Hur stort utrymme behövs?2017-08-28T21:13:57+00:00

I första hand så är det en säng som behövs men finns möjligheten till ett eget rum så är det perfekt. Vi tror att alla, de vuxna, andra familjemedlemmar och ungdomen själv mår bäst av att kunna få möjlighet till avskildhet emellanåt.

Behöver jag även ställa upp för ungdomen i asylprocessen?2018-10-12T07:01:48+00:00

Nej. Vi är ett stort nätverk med många vuxna som stöttar och gör så gott vi kan för dessa ungdomar. När du väl lärt känna din ungdom och ni har fått ett ömsesidigt förtroende för varandra så får ni gemensamt ta ett beslut kring dessa frågor.

Notera dock att uppehållstillstånd  genom den nya gymnasielagen nu börjar gälla och de ungdomarna som omfattas där inte längre är asylsökande.

Många av oss stöttar även i detta och i sådana fall så kommer en fullmakt att behövas fyllas i – något som vi i stödgruppen hjälper till med.

Hur kan jag hantera ungdomens sorg?2018-10-12T07:06:45+00:00

Först och främst, ungdomarna har varit med om väldigt mycket i sina liv och det finns mycket obearbetad sorg i att behöva fly från sitt hemland, familj och vänner. I flera fall har de även förlorat flera familjemedlemmar. Men att vara en lyssnande vuxen, en medmänniska, är aldrig fel.

Med det sagt, våra erfarenheter är att vi skrattar mer än vi är ledsna tillsammans och att tacksamheten du får från ungdomen är gränslös.

Men märk väl, det finns i stödgruppen andra vuxna som redan har relation till ungdomarna vilket gör att det inte är en börda som ni behöver bära ensamma. Dessutom har flera av våra ungdomar i kommunen redan etablerat nätverk med andra vuxna som de har fått förtroende för och kan vara ett stöd. Det är därför det är extra viktigt att de får möjlighet att stanna i kommunen.

När ni väl blir familjehem så kommer vi tipsa om grupper på Facebook där erfarenheter kan utbytas.

Står kommunen bakom hemsidan?2018-02-26T11:15:21+00:00

Nej. Initiativet till frivilliga familjehem är ett initiativ från frivilliga kommuninvånare i respektive kommun som öppnat upp sina hem för ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år.

Får jag ersättning om jag har en inneboende?2018-02-26T11:19:06+00:00

När en asylsökande ungdom fyller 18 år och flyttas till ett boende hos Migrationsverket så är ersättningen 24 kr/dag. Om hen ordnar boende på annat sätt så blir ersättningen 61 kr/dag. (källa: Migrationsverket). Det innebär att ungdomen har 61 kr/dag att röra sig med. Kanske de extra 37 kr/dag kan gå till familjens matkonto? Kanske mer, kanske mindre? Det får ni avgöra direkt med ungdomen. Rekommendationen är ändå att ungdomen har fickpengar för att kunna handla busskort, kläder, hygienartiklar etc.

Flera kommuner (bl.a Upplands-Bro och Österåker) har valt att använda delar av det tillfälliga Stadsbidraget så att föreningar som hjälper de ensamkommande att stanna i kommunen även efter sin 18-års dag. I dessa kommuner kan därmed familjerna få viss omkostnadsersättning.