Som asylsökande och över 18 år så har man rätt till akut läkar och tandvård.

Så här skriver Migrationsverket, bl.a, på sin hemsida:

Rätt till vård
När du ansöker om asyl i Sverige har du rätt till akut sjukvård och tandvård och vård som inte kan vänta. Det är landstinget/regionen som beslutar om vilken vård du kan få…

…Om du blir sjuk eller skadar dig ska du i första hand vända dig till en vårdcentral. I de flesta fall ska du ringa och boka en tid innan du besöker vårdcentralen. Via 1177 Vårdguiden kan du hitta telefonnummer till de vårdcentraler som finns på den ort där du bor. Om du blir akut sjuk och behöver ambulans ska du ringa nödnumret 112.

För akut tandvård ska du gå till Folktandvården eller någon annan tandläkare som landstinget/regionen hänvisar till.

Läs mer här på: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Halso–och-sjukvard.html

Ungdomar med uppehållstillstånd genom den nya gymnasielagen har dock inte rätt till sjukvård, annat än till akut sjukvård. Dessa ungdomar skall liknas med utlandsstudenter.