Flera av ungdomarna har redan fritidsintressen och aktiviteter. Väldigt många är med i någon utav kommunens föreningar, kommer på Tillsammans i Åkersberga gemensamma aktiviteter, tränar på gym eller umgås med kompisar. Ungdomarna ska anses som vuxna (de har fyllt 18 år) och ansvarar givetvis för sin egen fritid.