Nej. Initiativet till frivilliga familjehem är ett initiativ från frivilliga kommuninvånare i respektive kommun som öppnat upp sina hem för ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år.