De allra flesta ungdomar som det rör sig om har varit i Sverige i mellan 2,5 – 3 års tid och har här även gott i skolan. Även fast svenskan inte är helt flytande så gör sig alla förstådda och förstår. Framför allt så utvecklas de varje dag när de får prata svenska och viljan att göra just det är mycket stor.