Först och främst, ungdomarna har varit med om väldigt mycket i sina liv och det finns mycket obearbetad sorg i att behöva fly från sitt hemland, familj och vänner. I flera fall har de även förlorat flera familjemedlemmar. Men att vara en lyssnande vuxen, en medmänniska, är aldrig fel.

Med det sagt, våra erfarenheter är att vi skrattar mer än vi är ledsna tillsammans och att tacksamheten du får från ungdomen är gränslös.

Men märk väl, det finns i stödgruppen andra vuxna som redan har relation till ungdomarna vilket gör att det inte är en börda som ni behöver bära ensamma. Dessutom har flera av våra ungdomar i kommunen redan etablerat nätverk med andra vuxna som de har fått förtroende för och kan vara ett stöd. Det är därför det är extra viktigt att de får möjlighet att stanna i kommunen.

När ni väl blir familjehem så kommer vi tipsa om grupper på Facebook där erfarenheter kan utbytas.