Nej. Vi är ett stort nätverk med många vuxna som stöttar och gör så gott vi kan för dessa ungdomar. När du väl lärt känna din ungdom och ni har fått ett ömsesidigt förtroende för varandra så får ni gemensamt ta ett beslut kring dessa frågor.

Notera dock att uppehållstillstånd  genom den nya gymnasielagen nu börjar gälla och de ungdomarna som omfattas där inte längre är asylsökande.

Många av oss stöttar även i detta och i sådana fall så kommer en fullmakt att behövas fyllas i – något som vi i stödgruppen hjälper till med.